Hřiště Lubina

Fotbalové hřiště Lubina
GPS:  49.616722, 18.168104
Informace o provozu areálu, pronájmu areálu:
Tel. 732 510 929  p. Kryške, 737 206 075
E-mail: info@spsk.cz, stadion@spsk.cz

Sportovní areál v místní části Kopřivnice – Lubina leží ve středu obce, v areálu se nachází travnatá fotbalová plocha se šatnami sociálním zařízením. V době konání sportovních akcí je v provozu klubovna s občerstvením. Možnost pronájmu bufetu a pergoly.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartan), mantinely s ochrannou sítí a umělým osvětlením.                                   Určeno pro floorball, tenis, malou kopanou, volejbal, 4x basketbalový koš, míčové sporty, volnočasové aktivity.                      Hřiště má sloužit veřejnosti, školám, místním volnočasovým spolkům, zájmovým org., …

Dodržujte prosím provozní řád hřiště.

Dětské hřiště – houpačky, kolotoč, prolézačky

Provoz areálu: 8.00 – 20. 00 hod. duben – listopad

Ceník pronájmu areálu:

Fotbalové hřiště včetně šaten 2 hod. 1500,- Kč
Multifunkční hřiště soukromá akce 1 hod. 100,- Kč
Umělé osvětlení víceůčelového hřiště 1 hod. 100,- Kč
Pronájem bufetu (+ sociální zařízení) 24 hod.

2000,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku

Komentáře jsou uzavřeny.